Strona główna / Druki do pobrania
 

Dla nowych osób:
DRUK DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ:  pdf
PISMO-PROŚBA O PRZYJĘCIE Z INNEGO ODDZIAŁU DO ODDZIAŁU LEGNICA:   pdf  doc nowy! (21.12.2021)

__________________________________________

Dla hodowców:

ZGŁOSZENIE MIOTU: doc nowy! (16.12.2021)

DANE DO METRYK – TABELA:    pdf  doc   nowy! (21.12.2021)

DRUK POTWIERDZENIA ZNAKOWANIA:    pdf

ZAŁĄCZNIK DO METRYKI NA ROD. EKSPORTOWY:    pdf  doc  nowy! (21.12.2021)
(jedna tabelka do jednej metryki)

__________________________________________

Inne:

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA PSA:    pdf

ZGŁOSZENIE PSA/SUKI DO PRZEGLĄDU HODOWLANEGO – WERSJA EDYTOWALNA:   pdf nowy! (21.12.2021)