Strona główna / Druki
 

Dla nowych członków w Oddziale i/lub ZKwP:
DRUK DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ – WERSJA EDYTOWALNA  pdf

__________________________________________

Dla hodowców:

ZGŁOSZENIE MIOTU doc

DRUK POTWIERDZENIA ZNAKOWANIA    pdf

DANE DO METRYK    pdf  doc 
(Wypełnione na komputerze wysłać na naszego maila zkwp-legnica@wp.pl, nie drukować. Brak załączonych certyfikatów badań i championatów skutkuje niewpisaniem ich na metryki.)

ZAŁĄCZNIK DO METRYKI NA ROD. EKSPORTOWY    pdf  doc  
(Jedna tabelka do jednego psa – wypełnioną należy dołączyć do metryki przeznaczonej na rodowód eksportowy.)

 

BADANIE PROFILU DNA <-link do informacji i druków

__________________________________________

Dla kierowników sekcji:

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU MIOTU  pdf

__________________________________________

Inne:

WNIOSEK O WARUNEK HODOWLANY  pdf
(Formularz o warunkowe uznanie miotu, warunkowe użycie psa/suki w celach hodowlanych

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA PSA    pdf

ZGŁOSZENIE PSA/SUKI DO PRZEGLĄDU HODOWLANEGO – WERSJA EDYTOWALNA   pdf 
(Nie wymaga żadnych programów, wypełnione na komputerze wysłać na naszego maila zkwp-legnica@wp.pl, nie drukować.)

 

BADANIE PROFILU DNA <-link do informacji i druków