Strona główna / Obligatoryjne badanie profilu DNA
 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:
– dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023,
– dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023.
Wymagany komplet dokumentów do wykonania badania:
* Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA
* Zlecenie badania DNA psów.
INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA:
1. Właściciel psa pobiera i wypełnia dwa druki ze strony Zarządu Głównego lub Oddziału (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).
2. Właściciel psa opłaca badania na wskazany rachunek bankowy.
3. Z wypełnionymi dokumentami należy udać się do Swojego lekarza weterynarii, który pobiera krew, potwierdza identyfikację psa na wypełnionym druku a następnie wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie. Nie ma tego w wykazie ale zalecamy dołączyć kopię rodowodu psa.
4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa.
5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa.

 

Protokol pobrania mat.biol.do badania DNA

Zlecenie badania DNA psow

Pismo przewodnie badania DNA

Przykład Zlecenie badania DNA psow

Instrukcja dla wlascicela_Badanie Profilu DNA